Ορειβατικός Σπάρτης: Η ετήσια γενική συνέλευση

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης θα γίνει στις 22 Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στα γραφεία του συλλόγου (Γκορτσολόγου 97).

Μεταξύ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης είναι οι αρχαιρεσίες για την εκλογή προεδρείου γενικής συνέλευσης, η έγκριση πρακτικών γενικής συνέλευσης του έτους 2019, ο απολογισμός πεπραγμένων 2019, ο διαχειριστικός απολογισμός 2019, η έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, συζήτηση – έγκριση – απαλλαγή του ΔΣ , η έγκριση προϋπολογισμού του 2020 και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης του συλλόγου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της γενικής συνέλευσης έχουν όλα τα μέλη, εφόσον έχουν τακτοποιηθεί οικονομικώς, ενώ όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει -σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις- να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας 20/1, το σχετικό έγγραφο στο ΔΣ του συλλόγου.

Μετά το τέλος των εργασιών θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την 3η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, χωρίς νέα πρόσκληση.