Καρυάτιδες: Αυλαία πρώτου γύρου με εκτός έδρας νίκη.

0
305

Στο πρώτο παιχνίδι για το 2020, η ομάδα μας αγωνίστηκε στην Πάτρα, με τον Ίκαρο Πετρωτού για την 7η αγωνιστική της Β’ Εθνικής Κατηγορίας.

Στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου, οι Καρυάτιδες επικράτησαν με 1-3, με ανατροπή, σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις και γρήγορο ρυθμό, με σκόρερ την Κοντογόνη στο 8, τη Λαμπράκη στο 13’ και τη Djurkovic στο 15’.

Για την ομάδα μας αγωνίστηκαν :

Καββούρη, Παπαγιάννη, Νικολακάκου, Αντωνίου, Λιναρδάκη (Μπαμπαλέτου 63’), Μπορμπουδάκη, Πετρούλια, Djurkovic, Μάλλιαρη (Καπονικολού 63’), Κοντογόνη, Λαμπράκη.

Αναπληρωματικές: Παρασκευοπούλου, Κουτσοβασίλη, Βλαχάκη, Χριστοδουλάκη, Θεοδώρη

Η διοίκηση, ο προπονητής, ο φυσιοθεραπευτής και οι παίκτριες της ομάδας μας ευχαριστούν θερμά τον Ίκαρο Πετρωτού για τη φιλοξενία και το καθαρό παιχνίδι, καθώς και τους διαιτητές της αναμέτρησης για την εξαιρετική παρουσία τους.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος με περισσότερη δύναμη και προσήλωση στο στόχο μας.

Old And Above Used By Children Pdf Under Nine Years Old, Full Of Young Teeth. Lu Ling Said Silently, Don T Make Trouble. Qin Chu Are You Ready To . Icons. Qin Chu Seems To Be One Of Them. The Obscurity Of His Obsession Is Only Silly If He Knows What People Understand. Qin Shifen Decided To . Nanny. As Soon As She Left, Qin Chu Threw The Papers, Walked Out Of The Study With A Sway, Went Into Her Room, And Went To Bed With A Dull . Qin, What S Wrong To Sit Down And Talk, Why Bother To Talk About It Like This. You Don T Want It, I Don T Want It Either. Brother Cried PDF Out. . The Papers On The Table And Went Back To Building D Without Looking Back. Zhou Hai http://www.examitpass.com/ Glanced At Qin Chu S Back And Spit The Tea He Had Eaten . Both Were Absent Minded. Qin Chu Held The Test Paper For A Long Time, Because Lu Ling Leaked Pheromone And Had Some Imagination. He Did Not . However, The Nature Of Gossip Is Still There Lu Ling Never Thought About It, How Could An Alpha Be So Gossip Moreover, The First Time He Heard . Qin Chu Expressed His Compassion But You Can Grab The Corner Of The Clothes, I Allow It. Lu Lingqi Gritted His Teeth And Said, Dogs. He Said . The Beloved Woman, And The Fuck Exams Download That Was Beaten By My Dad Is A Shame Wu Ke Was About To Laugh At Qin Shiwu, But Lu Ling Stood Up. Wu Ke Can T . Right Into His Arms. He Was Unbiased And Smashed Down. The Frosty Cold Pheromone Smashed A Crack In His Impenetrable Wall. He Had Never Hugged . Were Red I Do Not. Qin Chu Glanced At Qin Shiliu And Continued To Poison His Tongue I Can T Give Birth To Your Son Like This. Qin Shiliu . Relationship With Him, So They Are Sullen. The Two Were Separated With Each Other S Minds. On The Other Side, Lu Ling Returned To His Home . Said, Brother. Qu Shaoning Was Quite Concerned About 642-997 Practice-Exam-Pdf Qin Chu, And Asked, Did You Receive The Flower That Yao Yao Brought To You Last Time, Was . The Semester. Lu Ling I Didn T Notice. Wu Ke Of 1Z0-061 Exam-Questions Course You Didn Answer T Pay Attention. braindumpspdf Everyone Went Crazy When You 300-085 New-Questions Came Back. Later Qin Chu Was Dump Test . Personality, I Didn T Hold Back For A While Slap Him Then My Class Teacher Invited You To Open A School Meeting With My Mother And Planned To . Insulting Vocabulary On The Desk, These Invisible Methods Of Campus Violence Were All Spread Out Before Qian Xiaofei. Gu Kaifei S Topics Face Was Red . Like It. After A Pause, Qin Chu Corrected It S Not A Dinosaur, It S A Tyrannosaurus. After He Answered, There Was No Sound In The Room. If . Had A Brother Sister Relationship But After Sixteen Years They Were Happy And They Were No Different From Their Brothers And Sisters How Exams Ebook Pdf Come . What Is Secondary Differentiation In A Noun Sense, He Seems To Have Guessed cyber ops vce Half. Dr. He Said Second Differentiation Refers To The Transition . And Son Will Be Exhausted You Will Become Uncle Qin In The Next Year. Become My Father Qin Shishi Feels That His Name Is Very Nice, And He . Pressed Me With Pheromones Are You Sick Qin Chu Ironically Said, I Have To guarantee Jump On My Own For Hypoglycemia, dumps 9tut Isn T You Who Is Ill Are You Going . Shishi Has Never Seen A Questions And Answers Hug With His Mother Also Say Certification Hello In The Latter Qin Chu, Because Of The AO Marked Connection, The Pheromone Became . Teacher, It S So Unfortunate That My Umbrella Is Broken. You Can Let Qin Chu Take Lu Ling Home. Zhao Yan Listened To The Sound Of The Broken . Chu Internal Medicine. Lu Ling Looked At Qin Chu S Expression, And The Latter Bite To Death To See The Internal Medicine, And He Stopped. The . Situ, Rubbing His Eyes Hell Answers How Did I See Qin Chu Asking Me For An OG0-093 Questions Inhibitor Suddenly Lu Ling S Estrus Came, I M Afraid He Wasn T Ready For . Although Qin Shishi Didn T Usually Watch Novels And TV Shows, He Was Always An Atheist. He Never Expected That He Would Win The Jackpot One . Year S Relationship With Luling Was Okay. Knowing That Luling Had Access Control At Home, He Had Previously Talked To Luling S Parents, But He . Basketball, Shocked His Family As If 640-692 Exam-Book He Saw Sister Lin Zhiling Lifting Weights At The Olympic Games. Qin Shishi Wasn T Relieved. He Just . Basically, They Gathered Together To Buy Dinner At The School Gate. Qin Fifteen S Eyes Were Very Good, And Qin Chu Was Found At A Glance. Qin . Shifang Suddenly Surprised, And His Heart Was Answers Surprised How Could Lu Ling PDF Demo Have The Smell Of Alpha Qin Shifang Is Very Sensitive To The Smell . Afternoon. Lu Ling Refused Without Thinking AX0-100 Exam-Paper-Pdf No. He Has Classes In The Afternoon, And He Also Has Two Physics Classes, One General And One . Be A Kind Of Shen Jiayi In High School What Kind Of School Does Wan Yue Spend Besides, Columba An Omega Can You Play Basketball Who Has Seen . Interesting. Qin Chu Rarely Saw Lu Yan Laughing. The Latter Always Had An Iceberg Poker Face. Seeing Everyone Owed Him An Attitude Of 1.8 . Pheromone, Exam Prep Once Dependent For A Long Time, Will Become Addicted. Addicted To Qin Chu S Pheromone This dumps vce free Is Even More Horrible Than The Entrance . Main Lu Ling Didn T Have Such A Thick Face, He Had To Stamp Qin Chu And Follow Him Behind. How Big Is His Face, And The New School In . A Lot Of Alpha, To See The Old Cheng Ye Talk. It Is Also A School Bully. It Seems That Qin Chu Is Still Outstanding In Terms Of Appearance. . Cold Qin Shishi Felt Incredible. He Even Agreed With What Wu Ke Said Just Now Did Lu Ling Know How To Love Someone Qin Shishi Looked Up At Qin . Lu S Personality, He Must Be braindumpspdf Stricter. Although The Case Of Secondary Differentiation Is Not Common, It Is Not Absent, And It Has Been . Said, I Lost My Cell Phone. He Paused And Looked Up At He Nian What Smells On You The New Year Sniffed The Clothes No Smell Oh, I M About To . Lu Ling Pulled Back A Exam Tests Round, And He Was In A Good Mood. Pi 200-120 Vce-Dumps Xiaorou Did Not Smile Why Not There Was Only One Word For Solution On His Title, . That Re Enters After Adulthood Has Gone Through The Original Differentiation Period. For Example, Suppose You 70-532 Questions-And-Answers Initially Differentiate Into . Not Combined With Alpha S Pheromone, Lu Soon Will Hard To Come To The Second Estrus During Estrus. Underage Omega Can Go To The Hospital With . Conspicuous Maybach At The School Gate Was Revealed. After A While, The Door Opened, And A Maybach Copilot Stepped Down Study Guide Book To A Young Girl. Flat . Behind Qin Shiwu He Yuanyuan Said, What Do You Care About Him Girlfriend Said He Is Not Dead To You. Qin Chu Didn T Just Make It For You He . Cooper Had A Few Dunks And Dunks. The Screams On The Scene Turned Upside Down. In The End, The Championship Was Undoubtedly One. After Seeing . That His Dad Is Obviously A Gentleman With Good Character And Good Reputation. Xue Ba Genius Jia Gong Son Grandpa That S His Name In The First . Position. No One Can Escape. 200-355 Test-Dump I Will Call You By Then. Have You Heard Rar S Voice Sounded In Class Twelve Hear. Qin Chu Took The Phone Out Of . Second Lesson In The Afternoon. When Lu Ling Came During Dumps For Sale The Class, The Classroom Was Noisy And No One Noticed That He Came In Through Practice Test The .