Η Σπάρτη νίκησε τον Πανηλειακό και παρέμεινε στη μάχη του τίτλου! Δείτε την συνέντευξη τύπου. (βίντεο)

Η Σπάρτη επικράτησε 1-0 του Πανηλειακού την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου και παρέμεινε στο -4 πίσω από τον πρωτοπόρο Αστέρα Βλαχιώτη.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε στο 78ο λεπτό ο Γεμιστός.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των Σπαρτιατών μετά τη νίκη της επί του Πανηλειακού είναι κατά σειρά το ντέρμπι του Γυθείου με τον Πανγυθεατικό, υποδέχεται την Θύελλα Πατρών, ταξιδεύει στο Άργος για Παναργειακό, υποδέχεται τον Α.Ο. Διαβολιτσίου και την τελευταία αγωνιστική ταξιδεύει στη Ζάκυνθο για να αντιμετωπίσει τον Α.Ο. Τσιλιβή.

Για να στεφθεί πρωταθλήτρια η ομάδα της Σπάρτης πρέπει να συγκεντρώσει 5 βαθμούς περισσότερους από τον Αστέρα Βλαχιώτη αφού υστερεί σε πιθανή ισοβαθμία.

Σπάρτη: Τρακάκης, Μπανούσης, Πλατάνας, Κάρδαρης, Παναγιωτίδης, Γεμιστός, Σικαλόπουλος (55′ Καλούσης), Σωτηρόπουλος (86′ Κοντογιάννης), Μαρτίνεζ (75′ Ρασσιάς), Κλιγκόπουλος, Σαμπατάκος (90+2′ Αϊβαλιώτης)

Πανηλειακός: Καρακίτσος, Κωστόπουλος, Δαλαβούρας, Δ.Τσίγκρηλας, Κύτταρης (89′ Ι.Λούσκος), Λίλας, Γ.Λούσκος (75′ λ.τρ. Αρβανίτης), Σταματελάτος, Έλιοτ (66′ Παπαπέτρου), Ρούνης (84′ Τσαμπούρης), Τσαγκάρης

Δείτε από την κάμερα της Δημοτικής Αγοράς της Λακωνίας την συνέντευξη τύπου

Δηλώσεις Σπάρτης

Δηλώσεις Πανηλειακού

“Peking University!” I said four words briefly, and paid attention to the expression of the old man. Looking back, I finally found the source of the snoring on the screen. It turned out to be the Chinese hawk’s webmaster ‘Floating on the Internet’. He has approved the verification and added me as a friend. The QQ picture flashed repeatedly. He is repeatedly sending messages asking if I am online. “Well!” I put down the box and walked in front of them quietly, watching my parents and raising my parents, and my heart was filled with emotion. Now that the Prime Minister has spoken, of course Liu Chu and I are embarrassed exam questions pdf to continue and say goodbye to the awesome Prime Minister, or the car in which I was seated, leaving the Zhongnanhai compound all the way. “Did you buy these for me? Why did you get up and no longer sleep?” I opened the neatly arranged drawers, and it took only a few days for Han Xue to add many items to me. This kind of people are always concerned It ’s so beautiful in my heart, so I turned Real Exam Questions And Answers around and became curious about Han Xue hiding behind the bed and dressing shamefully. “Well!” Xiao Ling nodded quietly, so I let go of my hand without saying a word, not giving him a chance to repent, stopping a taxi, boarding with her, and heading for the hotel. After dressing and washing, I was bored anyway. I really picked up Han Xue’s dictionary and read it page by page. Compared with other subjects, my Chinese grades are really not good. If I do n’t take tuition anymore and want to get Peking University, even if the country gives extra points during the college entrance examination, it ’s no good. Fortunately, I still have these self-knowledge. Han Xue was lying on my shoulder, but her seductive chest happened to rest on my arm, and I did n’t wear http://www.itcertlearn.com much, I could clearly feel its firmness. At this moment, I only heard what Han Xue said. I’m sorry, the three words, all the others are thrown behind High Pass Rate my head, not to mention how the helicopter landed in front of the eyes. But has your grandfather ever thought that if the future is flat and there are no twists and turns, where does the joy of success come from? Without the sweetness and bitterness, where is the joy of life? Although I thought about it in my heart, I didn’t show any dissatisfaction in my expression, I just smirked and avoided the grandfather’s question, and did not respond: “You continue to say. So I did n’t rush to answer her first, and immediately found the ICQ official website to download the latest ICQ program. This little thing has been very popular in recent years. I have learned enough through magazines and so on during my imprisonment. At the time of my mind, this dozen-megabyte chat tool had been downloaded to my hard disk, installed quickly according to the steps, and applied for a number before entering, but the net name was still called Dumps For Sale self-smart. In the middle of the webpage is a photo of Han Xue’s life. The flowing long hair slightly blows up, and a pale flush appears on the white face, making the photo more vivid. “Well, what purpose are they used for?” I was even more confused about Zheng An’s surprise. I didn’t know it, I didn’t know it. I didn’t feel embarrassed. I naturally asked him frankly. “Do you know each other?” Shi Lei was obviously a little surprised, and he was disappointed. It was originally written by a local Shanghai newspaper reporter who met Han Xue on Nanjing Road on Saturday. As an onlooker, he heard that Han Xue acknowledged that I was her boyfriend and wrote it. Considering just two In January, Han Xue, who just debuted, had a good photogenic rate, so this news article published this relatively objective report as soon as possible. “Forget it, you sit!” My heart was numb and I couldn’t stand the degree of electric eyes. After thanking the stewardess, I sat on the seat that originally belonged to Shi Lei, and focused on myself, thinking 70-980 Actual Exam about problems, no more. Take a look at Shi Lei. “Well!” Xiao Ling nodded quietly, API-580 Exam Review Questions so I let go of my hand without saying a word, not giving him a chance to repent, stopping a taxi, boarding with her, and heading for the hotel. I thought that ‘Xue’ Dumps Website would ignore me because I didn’t have any certificates or other items to prove my computer power, but unexpectedly sent me another message. Back to the noisy and bustling school at noon, while there was still some time, I saw that my classmates were studying hard and doing sea tactics; I sat down in the classroom and continued to taste the unfinished lunch at noon. Perhaps the fragrance is tangy. Usually, Zheng An and Zhang Min have a stronger relationship with me, so at this time they can’t help but look back and see how I eat. “Miss Shi is overestimating Xu! My 9L0-012 Exam Topics suggestions in the eyes of professionals are negligible, mainly because Miss Shi has excellent acting skills!” Xu Jialiang knows that the woman in front of her looks soft, but it is a barbed rose, which can only be viewed from a distance. Indecent play, and besides, Xu Jialiang must be aware that Shi Lei, the party, must 70-270 Dumps Vce know the details of the facts, and when there are outsiders present, he has to brag about each other and give up his previous intentions. My mother persuaded her well, and I had no choice but to agree.