Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών του τίτλου.

Πέντε στροφές απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος του 7ου ομίλου της Γ’ Εθνικής και οι δυο διεκδικητές του τίτλου συνέχισαν με νίκες.

Ο Αστέρας Βλαχιώτη κέρδισε 2-1, σπάζοντας το εντός έδρας αήττητο του Α.Ο. Τσιλιβή ενώ η Σπάρτη επικράτησε 1-0 του Πανηλειακού στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις που απομένουν για τον Αστέρα Βλαχιώτη είναι κατά σειρά εκτός με Διαγόρα Βραχνέϊκων, εντός με Ολυμπιακός Ζαχάρως, εκτός με Ένωση Ερμιονίδας, εντός με Πανηλειακό και εκτός με Θύελλα Πατρών. Υπενθυμίζουμε ότι αν η Σπάρτη κερδίσει και τους 5 αγώνες, ο Αστέρας Βλαχιώτη για να αναδειχθεί πρωταθλητής πρέπει να συγκεντρώσει 11 βαθμούς στα εναπομείναντα ματς.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των Σπαρτιατών μετά τη νίκη επί του Πανηλειακού είναι κατά σειρά το ντέρμπι του Γυθείου με τον Πανγυθεατικό, υποδέχονται την Θύελλα Πατρών, ταξιδεύουν στο Άργος για Παναργειακό, υποδέχονται τον Α.Ο. Διαβολιτσίου και την τελευταία αγωνιστική ταξιδεύουν στη Ζάκυνθο για την αναμέτρηση με τον Α.Ο. Τσιλιβή.

Για να στεφθεί πρωταθλήτρια η ομάδα της Σπάρτης πρέπει να συγκεντρώσει 5 βαθμούς περισσότερους από τον Αστέρα Βλαχιώτη αφού υστερεί σε πιθανή ισοβαθμία.

Fortunately, Emperor Tian was upset, and I did not expect that the opening of the afternoon was just over an hour. The stock of Dongsheng Technology became the first technology stock of daily limit in Shanghai, with a daily trading volume of 45.34 million. More than one thousand and six hundred shares. When the trouble left me, my whole body seemed very energetic. Today is Friday. As long as it takes a few more hours, there will be another two days of rest. Of course, I will not forget tomorrow ’s date-to eat at Han Xue ’s house. ; But before that, I have something to do. “Well, I felt tired yesterday, so I just went home to rest!” Han Xue casually made an excuse and returned to the desk elegantly, because she didn’t sort out last night, so she looked a little messy. “Pan Junyu, come, let me introduce everyone!” After the computer class, I walked out of the computer room disappointed, still struggling with the invasion of the FBI’s central system just now. I don’t know when Zheng An took a few people behind him. I patted my shoulder. Han Xue is a mature woman. She will not repeat her sister’s mistakes. She will not easily make any promises before she fully understands each other, preventing herself from falling into love on the road to love; but facing a deep love She couldn’t be indifferent to her own man, so she looked at me sincerely, and put 70-347 Training Guide forward suggestions for slow communication. “Okay, my mission is done, you guys can talk!” After Sun Xuelei next to Ma Ying saw me, she nodded towards Ma Ying, who was nostalgic, and turned to leave. After Todd Lammle Books sending the message, I turned off the power, closed the laptop, quietly turned off the lamp, climbed into the comfortable half bed that Han Xue specially reserved c2010-657 Practice Book for me, covered the quilt with Pass Bar Exam her faint body fragrance, and watched the sleep beside me. Beauty, there was an urge to hug her to sleep, but she was afraid that my movements were too big, and she woke her up. When she was Official Cert Guide worried, Han Xue suddenly turned over, legs and hands on me, and her Preparation Materials scattered hair was itchy. My ears made me feel weird. Obviously, Han Xue didn’t sleep well. “Hey, young man, for your personal safety, c2010-657 Training this is also a last resort! You don’t know the recent international situation. The relevant department has received a notice from the CIA, calling you a dangerous person. Accept the love frankly, or … Han Xue is holding her head and struggling in pain. “What? Fake!” This Zheng An still considers himself a connoisseur. He actually said that the shoes I bought in the United States were fake. It really made people laugh, especially with his confident expression. Can’t help but change his usual indifference, almost covering his Exam 100% Pass Rate mouth and almost laughing. “Ding!” After the crisp sound, I stepped out of the elevator and headed to Han Xue’s residence around the corner. “Oh my God, you were the porcelain doll of that year? How long and ugly!” The pretty policewoman pointed at my nose, then covered her mouth and shook her head. “I see!” I beckoned to them without going back, walking down the stairs leisurely and tangible, but thinking in my http://www.itcertlearn.com heart 70-498 Exam Questions whether I need to participate in the so-called National Middle School Software Design Competition, although there are only four days left, for me It should be enough, right. “Well, I wrote it down! Drift, on technology, the Green Corps has many experts, why do you have to pull him into the team?” The wolf king is full of curiosity, why drifting on the Internet and Daewoo attach great importance to their own intelligent strength, Originally, it was enough to set up an alliance website based on a combination of four people. It was not possible to draw a stranger near the last minute, so the wolf king who had been complaining again mentioned. “For me? I don’t think so, I won’t like him!” Han Xue said firmly, and said to Da Li firmly, she seemed to intentionally tell Jiang Wei her decision through Da Li’s mouth. However, is it invisible that it does not exist? Keep in mind, it is not forever. “Are you smart?” Hello, I’m Feida, this is my wife! “The man who was not fat and thin and Preparation Materials looked ordinary, but with good temperament first spoke, then stepped forward and took the initiative to Pan Junyu shook hands, while his wife secretly looked at Pan Junyu’s appearance. The bare branches of the school are swaying slightly, and the wind of gurgling is heard from time to time in my ears. I pay attention to the rich and vivid expressions practice exam of the trainees, but always inadvertently think of the face of the prisoner who was distorted by deep fear when facing death. Every move of the past, I keep it all in memory clearly, maybe I can’t erase it all my life. With the help of it, my afternoon shooting training progressed rapidly, from the first 27 shots to 96, and the performance gradually stabilized. As a result, Li Hao, who is usually strict, often did not even after training. study guide free download A few compliments. “Junyu, what’s wrong, is there anything so funny?” Han Xue was interrupted by my laughter, looked up, and looked at me puzzled.