Μένουμε σπίτι & ζούμε αθλητικά. Όταν βγαίνουμε έξω, επιλέγουμε να δώσουμε αίμα.