Μητρώο αθλητικών σωματείων: Λήγει σήμερα η ηλεκτρονική προεγγραφή. Παράταση έως 30 Ιουνίου για την κατάθεση των δικαιολογητικών

Τα αθλητικά σωματεία οφείλουν ως την 5η Ιουνίου 2020 να έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα προεγγραφής στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και να έχουν προβεί στη δημιουργία του σχετικού τους λογαριασμού, εισάγοντας τα βασικά στοιχεία (επωνυμία σωματείου, πρόεδρο και μέλη ΔΣ), όπως έχει γίνει ήδη γνωστό.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης προεγγραφής τους ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020, δεδομένου πως είναι χρονοβόρα η έκδοση ορισμένων δικαιολογητικών από τα Πρωτοδικεία και τις Περιφέρειες, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της γνωριμίας των μαθητών/τριών με τα αθλήματα, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενημέρωσε ότι όσοι σύλλογοι επιθυμούν άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της περιοχής τους, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα πρέπει να ενημερώσουν την αντίστοιχη Ομοσπονδία το αργότερο μέχρι  20 Ιουνίου 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που εμπεριέχονται  στο σχετικό αρχείο Excel και η αποστολή τους στο email του γραφείου αθλητισμού της εκάστοτε ομοσπονδίας.

Επισημαίνεται, ότι οι άδειες εισόδου θα εγκρίνονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1.Οι επισκέψεις επιλεγμένων αντιπροσώπων θα υλοποιούνται μετά από συνεννόηση με τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας και με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

2.Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων/δραστηριοτήτων θα παρίσταται υποχρεωτικά εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ορισμένος/η από τον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας.

3.Σε περίπτωση συμμετοχής των μαθητών/τριών σε αθλητικές πρακτικές δραστηριότητες απαιτείται:

Α.έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Β.ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους με την οποία θα επιτρέπουν τη συμμετοχή σε αυτές.

4.Κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων δεν επιτρέπεται η προώθηση/διανομή διαφημιστικού υλικού καθώς και η λήψη στιγμιότυπων (βιντεοσκόπηση-φωτογράφιση).