Οι ημερομηνίες έναρξης – λήξης των μεταγραφικών περιόδων για επαγγελματίες και ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

Ημερομηνία έναρξης και λήξης περιόδου 2020-2021

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου 2020-2021 ορίστηκε η 1-9-2020 και ως ημερομηνία λήξης η 30-6-2021.

Μετεγγραφικές περίοδοι επαγγελματιών/ερασιτεχνών για 2020-2021

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 • θερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματιών 3/8-30/9/2020
 • θερινή μετεγγραφική περίοδος άνεργων επαγγελματιών 1-16/10/2020 και έως ώρα 17:00
 • Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος επαγγελματιών 1/1-1/2/2021
 • Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος άνεργων (άρθρο 6 παρ. 1 Κ.Ι.Μ.Π. FIFA)επαγγελματιών 2-15/2/2021 και έως ώρα 17:00

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

 • Θερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών 3/8-2/11/2020
 • Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος ερασιτεχνών 1/1-1/2/2021
 • Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών 3/8-2/11/2020
 • Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών 1/1-26/2/2021
 • Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές/δανεισμοί ερασιτεχνών) 3/8-2/11/2020
 • Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές/δανεισμοί ερασιτεχνών) 1/1-1/2/2021
 • Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ερασιτεχνών ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν 3/8/2020-30/6/2021
 • Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών 3/8-2/11/2020
 • Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών 1/1-30/4/2020
 • Ατομικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών, ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 3/8/2020-30/6/2021
 • Ομαδικές αποδεσμεύσεις ερασιτεχνών, ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο 3/8/2020-30/6/2021