Γ’ Εθνική: Λήγει η διορία για τις αιτήσεις συμμετοχής

Όλα προχωράνε κανονικά για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Γ’Εθνικής κατηγορίας για το έτος 2020-2021 .  Η διορία που δόθηκε προκειμένου να δηλωθούν οι ενδιαφερόμενες ομάδες σταδιακά φτάνει στο τέλος και πρέπει να ανταποκριθούν στο κάλεσμα τις ομοσπονδίας έως αύριο Παρασκευή στις 15:00 . ‘

Απαραίτητη προϋπόθεση  εκτός της δήλωσης είναι η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην προκήρυξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας .

Τα εν λόγω δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω :

α) παράβολο των πεντακοσίων (500) €,
β) βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Ο. και τις Ε.Π.Σ.,
γ) Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του σωματείου/ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο., νόμιμα επικυρωμένη,
δ) δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος του Δ. Σ. του σωματείου, νόμιμα επικυρωμένη

Σημαντική επισήμανση ειδικά για τις ομάδες που έρχονται για πρώτη φορά στην κατηγορία  από τις τοπικές ΕΠΣ , είναι πως πρέπει οι προπονητές να είναι κάτοχοι διπλώματος προπονητικής ενώ μια σειρά δικαιολογητικών που ορίζονται από τον ανάλογο νόμο οφείλουν να προσκομίσουν και οι ποδοσφαιριστές που θα κληθούν από τις ομάδες να αγωνιστούν .

Αξίζει επιπλέον να τονιστεί πως η αναμενόμενη ημερομηνία για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος είναι η 30η Σεπτέμβρη του 2020 .