Οι ηλικίες των νέων μικτών ομάδων ποδοσφαίρου

Η ΕΠΟ ενημέρωσε τις ενώσεις για την απόφαση της να αλλάξουν οι ομάδες από Κ12 και Κ14 σε Κ14 και Κ15.

Στο πρωτάθλημα Κ15 , δικαίωμα έχουν οι γεννηθέντες από 1/1/2006 έως 31/12/2006

Στο πρωτάθλημα Κ14, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες από 1/1/2007 έως 31/12/2007

Οι ΕΠΣ με τη σειρά τους θα πρέπει να προσαρμόσουν τις ομάδες στα νέα δεδομένα και να προετοιμαστούν με αυτές τις ηλικίες για τα πανελλήνια πρωταθλήματα.