Στη κορυφή των προτιμήσεων το τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού!

Πρωτιά του ΤΟΔΑ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις δηλώσεις πρώτης προτίμησης των υποψηφίων στις εξετάσεις για το 2020!
Ένα πολύ σημαντικό στατιστικό στοιχείο που προκύπτει από τα στατιστικά των προτιμήσεων των υποψηφίων για τις εξετάσεις του 2020, είναι ότι το Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού είναι το πρώτο τμήμα σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανάμεσα σε 22 πανεπιστημιακά τμήματα, σε αριθμό δηλώσεων 1ης προτίμησης των υποψηφίων. Συγκεκριμένα 77 υποψήφιοι δήλωσαν το ΤΟΔΑ ως πρώτη προτίμηση στο μηχανογραφικό τους, ανεξάρτητα εάν πέτυχαν ή όχι να εισαχθούν στο συγκεκριμένο πανεπιστημιακό τμήμα. Επιπλέον και στο σύνολο των προτιμήσεων των υποψηφίων φοιτητών ανεξαρτήτως σειράς προτιμήσεως, το ΤΟΔΑ ήρθε ιδιαίτερα ψηλά με 3844 συνολικές δηλώσεις, καταλαμβάνοντας τη 234 θέση ανάμεσα σε 460 πανεπιστημιακά τμήματα πανελλαδικά.
Αναμφισβήτητα, αποτελεί ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο και φανερώνει τη δυναμική και την απήχηση που έχει στους υποψήφιους φοιτητές η προοπτική να σπουδάσουν στο ΤΟΔΑ. Αυτό το στοιχείο φαίνεται να αποτελεί μια παρακαταθήκη και ένα δεδομένο πάνω στο οποίο πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια ανάδειξης και εξωστρέφειας του Τμήματος και των προοπτικών που παρέχει, ως μια αξιόλογη και ελκυστική μελλοντική επαγγελματική επιλογή με πολλές δυνατότητες εξέλιξης.
Είναι ακόμη πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι μέσα στην πάροδο του χρόνου το Τμήμα αποκτάει σημαντικά αυξημένη αναγνωρισιμότητα στους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων και συνάμα διευρύνει το δίκτυο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του αποφοίτων, ώστε τελικά φαίνεται να εδραιώνεται χρόνο με το χρόνο ως ένα μοναδικό στον τομέα του όσο και επιτυχημένο brandname στο χώρο των σπουδών της διοίκησης του αθλητισμού, αλλά και της οικονομίας και διοίκησης, γενικότερα.