Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κάστρου Γερακίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κάστρο Γερακίου για την

αγωνιστική περίοδο 2020-21

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κάστρο Γερακίου απαρτίζεται αναλυτικά από τους:

Πρόεδρος: Δρούσιας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Γιαννέ Αργυρώ

Γραμματέας: Γιαννέ Γεωργία

Ταμίας: Δούλφας Κωνσταντίνος

Έφορος: Κούρλας Ιωάννης

Υπεύθυνος ακαδημιών: Γιαννέ Παγώνα

Βοηθοί υπεύθυνου ακαδημιών: Πουλίτσας Παναγιώτης, Αποστολόπουλος Ιωάννης

Υπεύθυνοι Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Μαρουδάς Γεώργιος, Βλάχος Ευάγγελος, Κούρλας Αναστάσιος, Κριτσηδήμας Ιωάννης.