Σκοπευτικός Σπάρτης: Προκήρυξη αγώνων Σαββάτου 3 Οκτωβρίου

Σκοπευτικοί αγώνες το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στη Σελλασία
Διαβάστε την προκήρυξη:
Ο Σκοπευτικός Όμιλος Σπάρτης προκηρύσσει Αγώνες Σταθερού Στόχου Β’ Κατηγορίας, το Σάββατο 3.10.2020 από 15.30 ως 19.30 στα αγωνίσματα Κεντρικής Πυροδότησης 30+30, Πιστόλι σπορ Γ-Ε-Ν, 10-8-6, Στάνταρ και Πιστόλι Ταχύτητος Ανδρών.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Σκοπευτήριο Σελλασίας του Σκοπευτικού Ομίλου Σπάρτης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Ισχύουν οι κανονισμοί της ΣΚ.Ο.Ε. και της I.S.S.F.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία και ομάδες της δύναμης της ΣΚ.Ο.Ε. που έχουν σε ισχύ Δ.Α.Ι. και θεωρημένη την Κάρτα υγείας για το 2020.
3. Οι αθλητές θα πρέπει κατά την είσοδό τους στο σκοπευτήριο να έχουν μαζί ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα Ιατρό, όπως ρητά αναφέρεται σε σχετική ΚΥΑ και Εγκύκλιο της ΣΚΟΕ.
4. Ενστάσεις κατά των αποφάσεων των κριτών γίνονται μόνον από τον αρχηγό της ομάδος του σωματείου και αφού καταθέσει παράβολο 15 € το οποίο επιστρέφεται εάν η ένσταση τύχει αποδοχής.
5. Όπλα και φυσίγγια με φροντίδα των σκοπευτών ή των σωματείων τους.
6. Ως συμμετοχή στου αγώνες ορίζεται το ποσό των 7 € για κάθε αγωνιζόμενο αθλητή.