Μολαϊκός: Δεν κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση χορηγιών. Ευχαριστήριο σε όσους συμμετείχαν