Στο επίκεντρο οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σπάρτης.

Ο Πρόεδρος Αθλητικού Οργανισμού Σταύρος Περγαντής μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Νομικό Πρόσωπο από την 1-1-2021 ξεκίνησε παράλληλα και τις επιτόπου επισκέψεις σε τοπικές κοινότητες του Δήμου  προκειμένου  να δει και από κοντά τις αθλητικές εγκαταστάσεις, πάντα σε συνεννόηση με τον  τοπικό πρόεδρο της εκάστοτε  κοινότητας.

Για το λόγο αυτό εστάλη  επιστολή στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για να τον  ενημερώσουν σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν στα χωριά τους -τι συντήρηση θέλουν- και αν επιθυμούν κάποια νέα αθλητική υποδομή.

 

1η επίσκεψη έγινε το Σάββατο 15-1-2021, όπου πήγαμε στην τοπική κοινότητα Πελλάνας μαζί με τον αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος κ. Κανακάκο Χρήστο. Εκεί, συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο κ. Γιάννη Ρασσιά και επισκεφθήκαμε το γήπεδο ποδοσφαίρου και ακούσαμε τι επιθυμεί. Στη συνέχεια, πήγαμε στο Παρδάλι, κοιτάξαμε κάποιους χώρους για να φτιαχτεί ένα γήπεδο Μπάσκετ και συζητήσαμε με τον τέως πρόεδρο κ.Μιχαλόπουλο Δημήτριο.

2η επίσκεψη έγινε τη Δευτέρα 18-1-2021, στη Δημοτική Ενότητα Φάριδος και συγκεκριμένα στην Τοπική Κοινότητα Παλαιοπαναγιάς. Εκεί, μαζί με τον πρόεδρο του χωριού κ.Παρασκευά Ναστάκο επισκεφθήκαμε πρώτα το γήπεδο ποδοσφαίρου και συζητήσαμε πως μπορούν να γίνουν διάφορες εργασίες για να διαμορφώσουμε ένα όμορφο λειτουργικό γήπεδο. Έπειτα, πήγαμε στο σχολικό κτίριο του Δημοτικού σχολείου της Παλαιοπαναγιάς που τώρα λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο, είδαμε το ανοικτό γήπεδο μπάσκετ και εκεί συζητήσαμε ποιες εργασίες συντήρησης μπορούν να γίνουν.

3η επίσκεψη έγινε στη Γκοριτσά, την Τετάρτη 20-1-2021, όπου με τον πρόεδρο του χωριού κ. Κωνσταντίνο Γερόντζο συζητήσαμε για την κατάσταση του γηπέδου ποδοσφαίρου.

Αποφασίστηκε να γίνει μια καλή συντήρηση, ώστε να γίνει λειτουργικό και να μπορούν οι αθλητές να κάνουν εκεί άνετα την προπόνηση τους.

Μάλιστα, μας ενημέρωσε ότι γίνονται κινήσεις για την επανασύσταση του συλλόγου της ποδοσφαιρικής ομάδας και θα συμμετέχουν και τα γειτονικά χωριά Κεφαλάς και Άγιοι Ανάργυροι. Σημειωτέον,ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου της Γκοριτσάς είναι πολύ μεγάλο σε διαστάσεις Ολυμπιακών προδιαγραφών.

Στη συνέχεια πήγαμε στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ ,που είναι στο σχολικό συγκρότημα του Δημοτικού σχολείου Γκοριτσάς όπου με το Διευθυντή Κώστα Παπαϊωάνου συζητήσαμε ποιες βελτιώσεις μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με τη σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης.