Το «ευχαριστώ» του Μολαϊκού στο Δήμο Μονεμβάσιας και τον Δήμαρχο, κύριο Ηρακλή Τριχείλη