Έναρξη λειτουργίας του Ματάλειου Δημοτικού Κολυμβητηρίου