Στάϊκος: Η ζώνη μπορεί να φτάσει πάνω από τους 15 βαθμούς