Τοπικό Πρωτάθλημα: Η προκήρυξη του νέου Πρωταθλήματος και Κυπέλλου

SAMSUNG CSC

Σας γνωρίζουμε ότι, στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Λακωνίας και στο πεδίο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ, έχουν αναρτηθεί οι Προκηρύξεις Πρωταθλημάτος  και  Κυπέλλου  περιόδου 2021 – 2022 , αρμοδιότητας της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, καθώς και υποδείγματα από τα έντυπα : α) Δήλωση Συμμετοχής, β) Συνυποσχετικό διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου. 

Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την Δήλωση Συμμετοχής στην Ε.Π.Σ. Λακωνίας έως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.