Δικηγορικός Σύλλογος Γυθείου: Μηνύσεις για τις πράξεις και τις παραλείψεις των κατά νόμω υπευθύνων