Δήμος Ανατολικής Μάνης: Δηλώσεις ζημιών από την πυρκαγιά

Σε ότι αφορά την πρόσφατη πυρκαγιά που έπληξε τον Δήμο Ανατολικής Μάνης όπως ενημερωθήκαμε από τον Επόπτη ΕΛΓΑ:

Α) Οι ζημιωθέντες παραγωγοί πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στους κατά τόπους Ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου ώστε να δηλώσουν ζημιές παγίου κεφαλαίου (αποθήκες, στάβλους, αρδευτικά, αποθηκευμένα προϊόντα – τροφές κλπ).

Ανταποκριτές ΕΛΓΑ

Καστανιά, Σελεγούδι, Άγιος Νικόλαος, Κόκκινα Λουριά, Μέλισσα, Αρχοντικό

Παναγιωτούνη Ιωάννα

τηλ. επικ.: 27330 23888

ipanogiotouni@1315.syzefxis.gov.gr