ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την Υπουργική Απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 την οποία μπορείτε να δείτε στην ενότητα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΕΝΤΥΠΑ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2021)
που αφορά στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για το Μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως ΤΕΛΙΚΉ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2021.

Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΊΩΝ(ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ) νέωνολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο2021.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι σήμερα από την πλατφόρμα, αρκετά σωματεία που έχουν εγγραφεί στο μητρώο
2020 ΔΕΝ EΧΟΥΝ ΥΠΟΒAΛΛΕΙ ολοκληρωμένες αιτήσεις (επικαιροποίηση στοιχείων) για το 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή της νέας αίτησης μέχρι 30/9/2021 θα οδηγήσει στηνΑΥΤOΜΑΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦH του σωματείου από το
μητρώο.

ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ ΚAΚΚΟΣ

_Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγωνιστικού
Αθλητισμού_

_ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ_