Ψηφίστηκε παράταση για την ένταξη στο μητρώο ερασιτεχνικών σωματείων!

Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες για τη διευκόλυνση των ερασιτεχνικών σωματείων και την αναβολή, έως τις 31 Ιουλίου 2022, των συνεπειών μη εγγραφής τους στο Μητρώο της ΓΓΑ.

Σύμφωνα με τις τροπολογίες:

· Παρατείνεται έως τις 31/07/2022, για όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία της χώρας, η προθεσμία οριστικής εγγραφής τους (όσων δεν έχουν ήδη εγγραφεί) ή τελικής επικαιροποίησης των στοιχείων τους (όσων είναι ήδη εγγεγραμμένα) στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, προκειμένου να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων που εποπτεύονται από τη ΓΓΑ ή τους ΟΤΑ.

· Παρατείνεται έως τις 31/07/2022 η προθεσμία λήψης της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης, για όσα ερασιτεχνικά σωματεία στη χώρα δεν την διαθέτουν και της εγγραφής τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, προκειμένου να μην διαγραφούν αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της κάθε Ομοσπονδίας την 01/08/2022.

Κατά συνέπεια, δικαιούνται να συμμετάσχουν και τη φετινή αγωνιστική σεζόν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων.

Ολόκληρη η ομιλία του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, για τις τροπολογίες:

«Φέρνουμε σήμερα για συζήτηση και ψήφιση πέντε τροπολογίες που αφορούν σε θέματα του τομέα αθλητισμού, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν με επείγοντα τρόπο, λόγω προθεσμιών που υπάρχουν.

Με τη δεύτερη τροπολογία (άρθρο 9) δίνεται παράταση στα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να λάβουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ. Παρατείνεται, λοιπόν, η προθεσμία που είχε ορισθεί στο άρθρο 30 του νόμου 4726/2020.

Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα αθλητικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4726/2020, αλλά δεν έχουν λάβει την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και κατ’ επέκταση δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2022, ειδάλλως διαγράφονται αυτοδίκαια από το οικείο μητρώο της ομοσπονδίας τους.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω σωματεία μπορούν να συμμετάσχουν στις αγωνιστικές δραστηριότητες της οικείας ένωσης ή της ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελλήνιων αγώνων και πρωταθλημάτων έως και τις 31 Ιουλίου 2022. Δηλαδή, για ολόκληρη την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έως το προσεχές καλοκαίρι.

Ο στόχος της ρύθμισης αυτής, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών με την κατάσταση της πανδημίας και τις πολλές πυρόπληκτες Περιφέρειες της χώρας μας, είναι να διευκολυνθούν περαιτέρω τα αθλητικά σωματεία ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία λήψης της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και εν συνεχεία να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Με την τρίτη και τέταρτη τροπολογία (άρθρα 10 και 11) δίνεται παράταση στα αθλητικά σωματεία, που δεν φέρουν Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και κατ’ επέκταση δεν έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ, προκειμένου να χρησιμοποιούν αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η 1η Αυγούστου 2022 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4809/2021.

Ειδικότερα, από την 1η Αυγούστου 2022 και όχι από τώρα, ως θα ίσχυε, αθλητικό σωματείο που δεν θα φέρει την κατά νόμο Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και δεν θα έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, παύει να μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

 

ΠΗΓΗ: insport.gr