Στο 63ο σημείο ελέγχου ο Φώτης Ζησιμόπουλος!

Ώρα 1:15 π.μ. και ο Φώτης Ζησιμόπουλος φτάνει στο 63ο σημείο ελέγχου – 206 χιλιόμετρο από τα συνολικά 246 χιλιόμετρα.

Απομένουν 40 χιλιόμετρα για την Σπάρτη.

Αναμένεται στις 3:10 π.μ. στο 69ο χιλιόμετρο, 226.8 χιλιόμετρο.

Συνεπώς κατά τις 5 π.μ. θα φτάνει στο άγαλμα του Λεωνίδα!

Στην εικόνα βλέπετε την διαδρομή που του απομένει για να φτάσει στο άγαλμα του Λεωνίδα.