Στην Αθλητική Ακαδημία Νέων “Η Γλυκόβρυση” χτίζεται το μέλλον του Λεωνίδα Γλυκόβρυσης

Το μέλλον του Λεωνίδα Γλυκόβρυσης χτίζεται με τα 35 παιδιά που απαρτίζουν την αθλητική ακαδημία Νέων Η Γλυκόβρυση.