Οι 4 βασικές λειτουργίες των λιπαντικών αυτοκινήτων

Λάδια, έλαια, λιπαντικά αυτοκινήτων: Όπως κι αν τα αποκαλεί κανείς, έχουν 4 βασικούς ρόλους να επιτελέσουν στη λειτουργία του αυτοκινήτου, που συνίστανται σε 4 σημεία: τριβή, ψύξη, καθαρισμός και προστασία των κινούμενων μερών. Όλα θεωρούνται δεδομένα, κρίνοντας όμως από την απόδοση του αυτοκινήτου δοκιμάζοντας διάφορα λάδια μέχρι να καταλήξουμε στο καλύτερο, φαίνεται ότι δεν είναι. Ακολούθως θα δούμε τα βασικά στοιχεία της λίπανσης, ώστε να έχει το όχημά μας αυτό που χρειάζεται.

Καταρχάς τα λιπαντικά λειτουργούν ως υγρό φράγμα μεταξύ των κινούμενων μερών για να αποτραπεί η φθορά και η τριβή. Όσον αφορά στην ψύξη, τα λιπαντικά παρέχουν έως και 40% της ψύξης μιας αερόψυκτης μηχανής. Δημιουργούν ένα φράγμα μεταξύ των δακτυλίων του πιστονιού και των τοιχωμάτων των κυλίνδρων. Αυτό βοηθά στη μείωση της φθοράς, στην παροχή καλύτερης συμπίεσης και στην απομάκρυνση των ρύπων καθώς ταυτόχρονα βελτιώνουν την απόδοση του καυσίμου.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τις 4 λειτουργίες τους:

1)Αποτροπή νίτρωσης

Όσο πιο υψηλές είναι οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στους κινητήρες τόσο πιο εύκολος είναι ο σχηματισμός νιτρικών οξειδίων. Αυτό προκαλεί αύξηση του ιξώδους, φθορά λόγω οξείδωσης, σχηματισμό λάσπης, ενώ φράζει και το φίλτρο. Τα λιπαντικά, όπως το Mobil, έχει μια βάση που είναι πολύ σταθερή ως προς την προστασία από την οξείδωση. Σε συνδυασμό δε με χημικά πρόσθετα βελτιώνεται η αντίσταση στην οξείδωση και τη νίτρωση.

2)Μείωση της τριβής και της φθοράς

Η ανάκρουση είναι ένα συχνό πρόβλημα στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Έτσι το λάδι εξυπηρετεί και τον ρόλο της παροχής κατάλληλης προστασίας στις βαλβίδες. Το βιοαέριο και συγκεκριμένα το παραγόμενο από χώρους υγειονομικής ταφής αέριο, μπορεί να περιέχει σε υψηλό βαθμό σωματίδια, που προκαλούν οξείδωση και φθορά στον κινητήρα.

3)Αποτροπή της οξείδωσης και σκουριάς

Ιδίως στις περιπτώσεις που ο κινητήρας λειτουργεί με αέριο παραγόμενο από χώρους υγειονομικής ταφής, αέριο που εξάγεται από λύματα ή άλλα παρόμοια αέρια, που προκαλούν οξείδωση, μπορεί να περιέχονται υψηλά επίπεδα αλογονωμένων υδρογονανθράκων, οργανικά οξέα και θειικές ενώσεις, που συνθέτουν ισχυρά οξέα προκαλώντας οξείδωση. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιεί κανείς λιπαντικά, όπως το Mobil 1, που διαθέτουν τη σωστή χημική σύνθεση για να εξουδετερώνουν τους διάφορους τύπους οξέων.

4)Καθαρισμός του κινητήρα

Τα λάδια ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, πρέπει να περιέχουν τα σωστά επίπεδα διασπορέων για να αποβάλλονται τα παράγωγα της οξείδωσης και να αποτρέπεται η προσκόλληση τους στους δακτυλίους του πιστονιού ή οι εναποθέσεις ρύπων στον κινητήρα.

Τώρα εάν τα λάδια αυτοκινήτου κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει να είναι βρώμικα. Όταν στα λάδια διαχέονται οι διασπορείς, που προλογίσαμε, θα κάνουν τη δουλειά τους αποβάλοντας τη βρωμιά, τα μεταλλικά σωματίδια και το καύσιμο που δεν καταναλώθηκε. Παρατηρώντας την κατάσταση των λαδιών του οχήματος μπορείτε να έχετε μια εικόνα του τι πρέπει να κάνετε για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια της αποτελεσματικότητάς τους. Ελέγξτε τις συστάσεις του κατασκευαστή για την κατάλληλη στιγμή αλλαγής λαδιών. Εκτός από τις σχετικές συστάσεις, τα λάδια θα πρέπει να αλλάζονται σε εποχική βάση. Έτσι θα αποφύγετε την υγρασία στη μηχανή και την επακόλουθη οξείδωση.