Προκηρύξεις τοπικών Πρωταθλημάτων Λακωνίας – Κυπέλλου

SAMSUNG CSC

Σας γνωρίζουμε ότι, στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Σ. Λακωνίας και στο πεδίο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ, έχουν αναρτηθεί οι Προκηρύξεις Πρωταθλημάτος Α & Β Κατηγορίας  –  Κυπέλλου  & K-6 έως K-16 περιόδου 2022 – 2023 , αρμοδιότητας της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, καθώς και υποδείγματα από τα έντυπα :

α) Δήλωση Συμμετοχής,

β) Συνυποσχετικό διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου.

Όλα τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την Δήλωση Συμμετοχής στην Ε.Π.Σ. Λακωνίας έως την ΔΕΥΤΕΡΑ  1η Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00.