ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ e-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ – ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

SAMSUNG CSC

Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία μας, ότι με απόφαση της Ε.Π.Ο., η αγορά των παραβόλων για τις μετεγγραφές – πρώτες εγγραφές – αποδεσμεύσεις (ενηλίκων ή ανηλίκων) διάφορου χρόνου, θα γίνεται με τον εξής τρόπο:

** Μπαίνουμε στην Ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο. (www.epo.gr) και στα e-παράβολα ανοίγει η ηλεκτρονική αγορά παραβόλων.

ΒΗΜΑ 1ο

Στην μπάρα πάνω δεξιά, διαλέγω “ο λογαριασμός μου”.

ΒΗΜΑ 2ο

Δημιουργώ λογαριασμό σαν σωματείο ή φυσικό πρόσωπο και κατόπιν συνδέομαι.

ΒΗΜΑ 3ο

Διαλέγω το παράβολο που θέλω ως εξής:

Παράβολα ερασιτεχνικών σωματείων

1. έκδοση – επανέκδοση (μετεγγραφές – επανεγγραφές)

2. έκδοση 1ης εγγραφής ανηλίκων

3. έκδοση μετεγγραφής ορισμένου χρόνου (υποσχετική)

4. απλή ατομική επανέκδοση μέσω Ε.Π.Σ.

5. έκδοση πρώτη εγγραφή ενηλίκων

επιλέγω κατηγορία που αγωνίζεται η ομάδα και τσεκάρω το παράβολο που θέλω.

ΒΗΜΑ 4ο

Γράφω το ονοματεπώνυμο του ποδοσφαιριστή – δικαιούχου και την Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ και επιλέγω “καλάθι” (συνεχίζω και για άλλους ποδοσφαιριστές εάν επιθυμώ το ίδιο παράβολο) — αγορά παραβόλου – ταμείο —  συμπληρώνω τα στοιχεία του αγοραστή, φυσικό πρόσωπο (π.χ. Πρόεδρος σωματείου) – Σωματείο, Α.Φ.Μ. σωματείου — αποστολή.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται το RF – αριθμός και στο e-mail έρχεται η παραγγελία με όλα τα παράβολα για τους ποδοσφαιριστές που επιλέγηκαν.

ΒΗΜΑ 5ο

Πληρωμή του RF σε οποιαδήποτε Τράπεζα — λήψη στο e-mail καθενός από τα παράβολα των ποδοσφαιριστών, τα οποία θα πρέπει να εκτυπωθούν και να προσκομιστούν στην Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ μαζί με τις αιτήσεις μεταβολών και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως ίσχυαν μέχρι τώρα.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α1 και Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΕ ΔΕΛΤΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥΧΡΕΩΣΗ

(ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΧΡΟΝΟΥ100,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ80,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΧΡΟΝΩΝ50,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΡΟΝΩΝ40,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΩΝ30,00
ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ100,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ80,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ40,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΤΩΝ30,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ25,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ ή ΕΠΤΑ (6-7) ΕΤΩΝ20,00
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ25,00
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΧΡΟΝΟΥ40,00
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ80,00
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ)10,00
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ200,00

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΕ ΔΕΛΤΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥΧΡΕΩΣΗ

(ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΧΡΟΝΟΥ100,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ80,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΧΡΟΝΩΝ40,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΡΟΝΩΝ30,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΩΝ25,00
ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ100,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ80,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ40,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΤΩΝ30,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ25,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ ή ΕΠΤΑ (6-7) ΕΤΩΝ20,00
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ25,00
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΧΡΟΝΟΥ30,00
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ60,00
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ)10,00
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ200,00

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ- Β΄& Γ΄ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΕ ΔΕΛΤΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥΧΡΕΩΣΗ

(ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΧΡΟΝΟΥ80,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ70,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΧΡΟΝΩΝ35,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΡΟΝΩΝ25,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΩΝ20,00
ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ100,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ80,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ40,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΤΩΝ30,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ25,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ ή ΕΠΤΑ (6-7) ΕΤΩΝ20,00
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ25,00
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΧΡΟΝΟΥ20,00
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ40,00
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ)10,00
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ200,00

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΑΕ – Α΄ ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΕ ΔΕΛΤΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥΧΡΕΩΣΗ

(ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΧΡΟΝΟΥ150,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ100,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΧΡΟΝΩΝ70,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΧΡΟΝΩΝ60,00
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΩΝ40,00
ΔΕΛΤΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ100,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ80,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ40,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΤΩΝ30,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ25,00
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ ή ΕΠΤΑ (6-7) ΕΤΩΝ20,00
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ30,00
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΧΡΟΝΟΥ50,00
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΩΝ100,00
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ)10,00
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ200,00