Αστέρας Βλαχιώτη: Γενική Συνέλευση για Διοίκηση και Τοπικό Πρωτάθλημα