Χρόνιοι πόνοι στο 1/3 των Αυστραλών: Τα κατάλληλα ιατρικά αναλώσιμα δείχνουν τη σωστή θεραπεία

 

Χρόνιοι πόνοι στο 1/3 των Αυστραλών: Τα κατάλληλα ιατρικά αναλώσιμα δείχνουν τη σωστή θεραπεία

 

Το ένα τρίτο των νέων ανθρώπων στην Αυστραλία υποφέρουν από χρόνιους πόνους, όπως αποκάλυψε μελέτη του Πανεπιστημίου της Βόρειας Αυστραλίας. Κρίσιμο ρόλο στη διεξαγωγή των ερευνητικών συμπερασμάτων έχουν και τα ιατροτεχνολογικά είδη. Αποτελούν καίριας σημασίας εργαλεία ιατρικών πράξεων και των δημόσιων και των ιδιωτικών λειτουργών της υγείας. 

Κατά τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιούνται και τη διεξαγωγή ερευνών, από τις οποίες προέρχονται ζωτικής σημασίας συμπεράσματα για την υγεία μας. Έτσι και στην παρούσα έρευνα οι μελετητές του Πανεπιστημίου της Αυστραλίας διαπίστωσαν, ότι είτε πρόκειται για πονοκεφάλους είτε για στομαχόπονους είτε για πόνους στις αρθρώσεις, οι νέοι στην Αυστραλία βιώνουν χρόνιο πόνο.

Πρόκειται για μια μελέτη, που διεξήχθη για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, και αφορά στο πως οι νέοι αντιλαμβάνονται τον χρόνιο πόνο. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να βοηθήσουν χιλιάδες πάσχοντες να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους καλύτερα και να πετύχουν την μακροπρόθεσμη ευεξία τους. Ο βασικός ερευνητής υποστηρίζει, ότι η κατανόηση του τι σκέφτονται οι νέοι σχετικά με τον πόνο απορρίπτει μύθους και ανακαλύπτει νέα θεραπευτικά μονοπάτια.

Ιατρικά αναλώσιμα: Δίνουν λύσεις στη διαχείριση του χρόνιου πόνου

Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για την πηγή του πόνου είναι μεν χρήσιμο, παρόλα αυτά κοινές πεποιθήσεις σχετικά με αυτόν τους εμποδίζουν να έχουν άμεση πρόσβαση στη σωστή φροντίδα. Ως φροντίδα νοείται η έγκαιρη διάγνωση. Χωρίς τη σωστή διάγνωση η θεραπεία προφανώς δεν είναι η κατάλληλη. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των χρόνιων πόνων η κίνηση και η ψυχοθεραπεία είναι καταλληλότερες μορφές θεραπείας. Με την άμεση πρόσβαση στα κατάλληλα ιατρικά αναλώσιμα, που θα συνεισφέρουν στην έγκαιρη διάγνωση ο ασθενής, που συνήθως νομίζει ότι έχει υποστεί ζημιά σε κάποιο ζωτικό όργανο, θα λάβει τη σωστή διάγνωση. Και για τους χρόνιους πόνους η ιδανικότερη θεραπεία είναι η κίνηση και η ψυχοθεραπεία. 

Οι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι αν μπορούν να αναγνωρίσουν τι σκέφτονται οι νέοι για τους διάφορους πόνους, θα ξέρουν ποιες πεποιθήσεις είναι χρήσιμες και ποιες όχι. Στη συνέχεια η γνώση αυτή θα χρησιμοποιηθεί, ώστε να εκπαιδευτούν καλύτερα οι νέοι και να κατανοούν, γιατί πρέπει να εστιάσουν στις βέλτιστες πρακτικές θεραπείας. 

Τα ευρήματα της μελέτης

Η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο άλλης ευρύτερης έρευνας (σε παιδιά 11-17 ετών). Περιλάμβανε συνεντεύξεις σε βάθος χρόνου (έως και 6 χρόνια αργότερα) αυτών των νέων πια ενηλίκων, που κατά την παιδική ηλικία τους είχαν βιώσει πόνο. Από το αρχικό δείγμα 229 άτομα ολοκλήρωσαν τη μελέτη, με εξαετή παρακολούθηση κι επανάληψη συνεντεύξεων. Από εκείνους 189 άτομα, δηλαδή το 82.5% ανέφερε ακόμη χρόνιους πόνους. 

Παραφαρμακευτικά προϊόντα και χρόνιος πόνος

Πως ερμηνεύουν οι νέοι τον πόνο:

  • Κάτι δεν πάει καλά με το σώμα τους
  • Τον συσχετίζουν με τραύμα που δεν θεραπεύτηκε
  • Συνδέεται με νεύρα, που λειτουργούν όταν δε θα έπρεπε
  • Τον συνδέουν με έντονο στρες

Κάποιες από αυτές τις πεποιθήσεις βοηθούν σε έναν σωστό τρόπο αντιμετώπισης. Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας παραφαρμακευτικά προϊόντα, όπως οι βιταμίνες μπορεί να ενισχυθεί η λειτουργία του οργανισμού και να μειωθούν τα συμπτώματα. Παρόλα αυτά υπάρχουν και παρανοήσεις σχετικά με το πώς δουλεύει ο πόνος, που δημιουργεί εμπόδια στη λήψη της κατάλληλης θεραπείας.

Η σωστή ενημέρωση βελτιώνει τη ζωή μας

Μάλιστα ο δρ. Leake, επικεφαλής της έρευνας, εξηγεί ότι πεποιθήσεις που δε συνάδουν σχετικά με τη σύγχρονη ιατρική αντιμετώπισης των πόνων, θα πρέπει να εκτοπιστούν πια. Ο πόνος μπορεί να υφίσταται, επειδή τα νεύρα είναι υπερευαίσθητα, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός. Για να το εξηγήσουν οι ειδικοί στους νέους, παρομοιάζουν τον οργανισμό με υπολογιστή. Κάποιες φορές δε φταίει το λειτουργικό του Η/Υ αλλά το λογισμικό. 

Επεξηγώντας τη βιολογία του πόνου (υπερευαισθησία των νεύρων και στρες) οι άνθρωποι κατανοούν, γιατί η άσκηση και οι θεραπείες διαχείρισης του στρες είναι η καλύτερη λύση. Εκπαιδεύοντας τους εφήβους και τους νέους ενήλικες (όπως και γονείς και κηδεμόνες) για τον χρόνιο πόνο με τρόπο κατανοητό, είναι το πρώτο βήμα για την αλλαγή. Οι ειδικοί διαπίστωσαν, ότι όταν οι ενήλικες με χρόνιο πόνο μαθαίνουν γι’ αυτόν βελτιώνονται σε αντίθεση με εκείνους, που δεν είναι ενήμεροι.

Σε όλη αυτή την ερευνητική πορεία διαφάνηκε πως τα ιατρικά αναλώσιμα συνεισφέρουν σε κάθε στάδιο του τομέα της υγείας: από την έρευνα στη διάγνωση, όπως και με τα τεστ covid, και από την πρόληψη στη θεραπεία.