Δήμος Ανατολικής Μάνης: Αναχώρησε η αποστολή για τους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες της Daegu