Η προκλητική παλέτα στα ζωγραφικά έργα Ακριθάκη

Ζωγραφικά έργα Ακριθάκη
Ζωγραφικά έργα Ακριθάκη

Η προκλητική παλέτα στα ζωγραφικά έργα Ακριθάκη

Η τέχνη βρίσκει διόδους έκφρασης στα ζωγραφικά έργα Ακριθάκη, καθώς και τα έργα καλλιτεχνών που διέπονται από τον ίδιο λυρισμό. Άλλωστε είναι στη φύση της τέχνης να αιχαμαλωτίζει, να εκφράζει και να εμπνέει συναισθήματα, όταν οι λέξεις δεν αρκούν. Είτε κάποιος είναι ενθουσιώδης λάτρης της τέχνης, εκκολαπτόμενος ή καθιερωμένος δημιουργός η κατανόηση των τεχνικών, που χρησιμοποιούνται στη ζωγραφική είναι καθοριστικής σημασίας.

Τα έντονα χρώματα στα ζωγραφικά έργα Ακριθάκη 

Κατανοώντας την τεχνική μπορεί κάποιος να εμπλουτίσει τα εφόδιά του ξεδιπλώνοντας το σημαινόμενο του έργου. Για τους δημιουργούς είναι χρήσιμο για να εμβαθύνουν στην τεχνική τους. Για τους πιστούς λάτρεις του είδους η κατανόηση της τεχνικής είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε τι ανάγει σε εξαίσιο έναν πίνακα ζωγραφικής. Υπό την έννοια αυτή παρατηρώντας και τα προαναφερθέντα ζωγραφικά έργα Ακριθάκη εντοπίζει τα έντονα «πλακάτα» χρώματά του. Αυτά εξυπηρετούν έναν σκοπό.

Άλλωστε η χρωματική παλέτα που επιλέγει ένας καλλιτέχνης είναι θεμελιώδες στοιχείο, που επηρεάζει και ορίζει την ατμόσφαιρα και διάθεση ενός πίνακα. Ανακαλέστε τα έργα αγαπημένων σας καλλιτεχνών. Τι χρώματα χρησιμοποιούν και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους; Τα ζωηρά και τολμηρά χρώματα στοχεύουν στην αντίθεση προκαλώντας το οπτικό ενδιαφέρον του παρατηρητή. Κατανοώντας τα βασικά χρώματα στα έργα ενός καλλιτέχνη μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε την έκφρασή του μέσω αυτών.